Home » Tasavvuf Metafiziği by Sadreddin Konevi
Tasavvuf Metafiziği Sadreddin Konevi

Tasavvuf Metafiziği

Sadreddin Konevi

Published 2006
ISBN :
Paperback
219 pages
Enter the sum

 About the Book 

Sadreddin Konevînin İslam düşünce tarihindeki önemi, sufilerin keşif ve müşâhede yöntemini, müstakil bir bilgi yöntemi olarak burhan ve istidlal yöntemi diye isimlendirdiği felsefi yönteminin yanında bir bilgi yöntemi olarak ele almasıylaMoreSadreddin Konevînin İslam düşünce tarihindeki önemi, sufilerin keşif ve müşâhede yöntemini, müstakil bir bilgi yöntemi olarak burhan ve istidlal yöntemi diye isimlendirdiği felsefi yönteminin yanında bir bilgi yöntemi olarak ele almasıyla ilgilidir. Bu itibarla Konevî, daha önce ilk dönem tasavvuf klasiklerinde ölçülü ve çekingen bir üslupla görülen ‘sufilerin ve tasavvufun bilim hiyerarşisindeki yeri ile ilgili tavrı, iddialı bir üslupla sürdürmüş, keşif, müşahede gibi yöntemlerle elde edilen bilgileri bir ilim olarak disiplin altına almaya çalışmıştır. Böylece Konevî, bir yandan özünü sübjektif bilginin teşkil ettiği bir alanı objektif kural ve esasları olan bir ilim olarak ortaya koymaya çalışırken, öte yandan sufilerin keşif ve tecrübelerini değerlendirebilecekleri bir miyar arayışına gitmiştir. Konevînin bu çabası en yetkin örneğini, elinizdeki eserde bulur. Tasavvuf Metafiziği adıyla Türkçeye kazandırılan Miftahul-gayb, sufilerin keşif ve müşahedeleriyle elde ettikleri bilgilerden hareket ederek, özünü Tanrı-alem ilişkilerinin teşkil ettiği ilm-i ilahinin sistematik bir üslupla ele alındığı en mühim tasavvuf eseridir.