Home » Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos, 1 tomas by Miguel de Cervantes Saavedra
Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos, 1 tomas Miguel de Cervantes Saavedra

Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos, 1 tomas

Miguel de Cervantes Saavedra

Published
ISBN :
Hardcover
567 pages
Enter the sum

 About the Book 

„Servanteso „Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš Lamančos“ buvo pirmoji mano perskaityta knyga tuo metu, kai įžengiau į sąmoningą vaiko amžių ir išmokau skaityti. Gerai prisimenu, kaip vieną kartą anksti rytą slapta išbėgau į rūmų sodą, norėdamasMore„Servanteso „Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš Lamančos“ buvo pirmoji mano perskaityta knyga tuo metu, kai įžengiau į sąmoningą vaiko amžių ir išmokau skaityti. Gerai prisimenu, kaip vieną kartą anksti rytą slapta išbėgau į rūmų sodą, norėdamas niekieno netrukdomas paskaityti „Don Kichotą“. Buvo nuostabi gegužės mėnesio diena- rytmečio aušroje atsargiai skleidė žiedus pavasaris ir klausėsi, kaip lakštingala suokė jam pagarbos giesmę... Aš atsisėdau ant apsamanojusio suolelio vadinamojoje Atodūsių Alėjoje, netoli krioklio, ir ėmiau guosti savo jauną širdį nuostabiais narsiojo riterio žygiais. Viską aš supratau tiesiogine prasme. Nors ir juokingiausius pokštus iškrėsdavo likimas herojui, aš buvau tikras, jog taip ir turi būti, jog visa tai siejasi su didvyriškumu — ir pasityčiojimai, ir kūno žaizdos. Pasityčiojimai mane ne mažiau skaudino už širdies žaizdas. Aš buvau vaikas ir nesučiuopiau ironijos, kurią Dievas leido į pasaulį, o didysis poetas atvaizdavo savo rašytam pasaulėly. Liejau graudžias ašaras, kai kilmingam riteriui už geradarystes buvo atsilyginamą nedėkingumu ir smūgiais.Juo toliau skaičiau tą nuostabiąją knygą, juo Dulsinėjos riteris mano akyse kilo vis aukščiau- skaičiau iki pat rudens tam pačiam sode- ir niekada neužmiršiu tos dienos, kai perskaičiau apie nelaimingą dvikovą, kurioje riteriui buvo lemta šitaip gėdingai pralaimėti...“Henrikas HeinėApie vertėją:Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius, 1907 m. kovo 31 d. Gaidžiai, Tauragnų valsčius – 1970 m. gruodžio 19 d. Adelaidė) – Lietuvos ir Australijos rašytojas, vertėjas, žurnalistas. Žymiausias jo vertimas – M. de Servanteso „Don Kichotas“ (1942 m.).